گزارش مرکز رصد کنکاش در خصوص نظرات موافقین و مخالفین موافقتنامه پاریس

۱۳۹۶-۰۶-۱۱ دسته‌بندی: گزارش و تحلیل

بررسی ابعاد موافقت نامه پاریس در مرکز رصد کنکاش تهیه شده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی موافقت نامه پاریس