آیا نظریه گرمایش زمین صحیح است؟

۱۳۹۶-۰۶-۱۴ دسته‌بندی: صوتی و تصویری حجم : 5.25 زمان : 5:41

آیا تا به حال نظریه های علمی مختلف در این مورد در کشور بررسی شده است؟