تبعات اقتصادی توافق پاریس

۱۳۹۶-۰۶-۱۴ دسته‌بندی: صوتی و تصویری حجم : 5 زمان : 2:53

تأثیرات موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس بر بازار نفت و گاز